Chioggiai csetepaté

A chioggiai csetepaté Carlo Goldoni tollából keletkezik, a komédia nemében, a comedia dell’arte koncepciója alapján. Olyanfajta varázslat ez, melyben egy gyarló emberi tulajdonság a nevetés, a szórakoztatás elemévé válik. A komédia alap jellemzőjének megfelelően egy rossz, vagy több emberi tulajdonságot hivatott bemutatni, illetve ezt kigúnyolni a humor minden eszközét bevetve. A színészek játékáról általánosan elmondható, hogy a komikum, a gúny és öngúny megjelenítésének érdekében túlzóak, sarkítottak, gesztusaik erősek és nyilvánvalóak. A gesztusoknak, a testbeszédnek fontos szerep jut, mivel a szereplők kijelentései nem mindig fedik az igazságot, csak gesztusaik árulják el valódi gondolataikat. Ennek a könnyed lódításnak, hamisságnak következménye a komikum, a nevetségesség.

A hangsúlyozás, az artikuláció szintén fontos a színészek játékában, ugyancsak azért mert gondolataik és cselekedeteik nem mindig ugyanazt jelentik.

Különös örömmel tölt el, hogy ezt az előadást a nagyváradi színpadon láthattam. A rendezői koncepció bár már egészen mai, „modern”, bármit jelent ez ma már, de biztosíthatok mindenkit felőle, hogy ez is csak azt bizonyítja, hogy a téma aktuális. A rendezői „fortélyok” csak azt hangsúlyozzák, hogy ez ma is aktualitás. Az előadás dinamikus volt, óriási energiákat szabadított fel az olasz könnyű zenei betétekkel (Felicita, L’Italiano, stb) megtűzdelt színpadi mű, ami igazán a mindennapjainkhoz, hozzánk közelebb rendelte ezt a comedia del’arte felfogásban készült művet. A színészi teljesítménybe még az is belefért, hogy a Matrixhoz méltón küzdjenek a nők, mégiscsak erről szól a darab, mármint a nők harcáról, meg a megbocsájtásról, bármeddig tart az.

A rendezői koncepcióhoz tartozik az újítás, miszerint a női lét három generácóját egyszerre jelenítette meg a színpadon: mindenkinek szubjektív megítélése, hogy ez miért így történt. Csodálatos előadás volt, új rendezői koncepcióval, és igen, imádjuk a chioggiai nőket!!!

 

Bődi Ágota

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s